Categorie : Renovatie

Home/Archief voor categorie "Renovatie" (Pagina 3)

Voortgang renovatie week 28

De renovatie is in volle gang. In de vierde week zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Kantine

 • de achterkant is opgemetseld, zodat de kozijnen geplaatst kunnen worden
 • de voorkant van de kantine is gesloopt en voorzien van het nieuwe aanzicht, ook aan die kant kunnen de kozijnen erin

Velden

 • de verlichting rond om het vernieuwde A-veld is geplaatst
 • het A-veld is voorzien van 40 cm zand en een stenen rand
 • het C-veld is gevlakt en ingezaaid met gras.
[caption id="attachment_665" align="alignnone" width="300"]Egaliseren_c_veld Egaliseren van het C-veld[/caption] [caption id="attachment_666" align="alignnone" width="224"]Plaatsing_verlichting Plaatsen van de verlichting rondom het A-veld[/caption] [caption id="attachment_667" align="alignnone" width="300"]Vernieuwing_voorkant_kantine Vernieuwing voorkant kantine[/caption]

 

Voortgang renovatie week 27

In de derde week van de renovatie is er weer veel werk verricht. Vrijwilligers van het eerste uur Bert Goesinne, Abel Hoogeboom en Coen Stoop kregen onder andere hulp van spelers van de selectie. Vele handen maken licht werk!

Kantine
De volgende werkzaamheden zijn onder leiding van Aannemersbedrijf Duinmaijer in en om de kantine verricht:

 • Gerard Taam en Jan Bakker hebben de dakbedekking van de kantine en het jeugdhonk verwijderd.
 • de buitenmuur aan de voorkant is eruit gehaald. De binnenmuur is nog blijven staan.
 • de oude ingang naar de bestuurskamer is dichtgemetseld
 • er is een ruimte gemetseld voor de het toekomstige invalide toilet en er is een muur geplaatst op de plek van de snoephoek.
 • vanuit het jeugdhonk is er een deuropening gemaakt naar de bestuurskamer.
 • spelers/(bege)leiders van de selectie hebben de tegelvloer in de kantine eruit gehaald.

Velden
Firma Grontmij en firma Kramer hebben afgelopen week het nieuwe A-veld bijna uitgegraven en voorzien van 40 cm zand. Aannemersbedrijf Duinmaijer heeft beton gestort voor de ballenvanger en de tribune.

Fotoboek
Bekijk de foto’s van de derde week in het fotoboek renovatie.

Verwijderen_tegel_vloer_v2 Verwijderen_tegel_vloer_v3 Verwijderen_tegel_vloer_v1
Foto’s: spelers van de selectie van SV De Rijp zijn bezig met het verwijderen van de tegelvloer

Voortgang renovatie week 26

Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn, dat er elke dag wordt gewerkt op ons sportcomplex. In de tweede week zijn er de volgende werkzaamheden verricht:

Kantine
Het dag van de kantine (hoge dak) en het dak van het voormalige jeugdhonk is vernieuwd.

Velden
De aanleg van het nieuwe hoofdveld (A-veld) en het verplaatsen van het C-veld is in volle gang:

 • het vernieuwde A-veld en het C-veld is nu voorzien van de drainage
 • het vernieuwde A-veld wordt nu afgegraven. 30 cm van de afgegraven grond wordt op het C-veld gezet. De overige 10 cm wordt afgevoerd.
 • de palen voor de ballenvanger aan de kant van het zuideinde en de tribune zitten erin

Fotoboek
Bekijk de foto’s van de tweede week in het fotoboek renovatie.

[caption id="attachment_614" align="alignnone" width="300"]Bouwcommissie SV De Rijp Leden van de bouwcommissie: Nico Klijn, Bert Goesinne, Hans Knijn en Armand Spee. Niels Pronk ontbreekt op de foto.[/caption]

 

 

Voortgang renovatie week 25

De eerste week van de renovatie zit erop. Er is hard gewerkt door vrijwilligers, aannemersbedrijf Duinmaijer en firma Grontmij.

Kantine
In de afgelopen week zijn een deel van de jeugdhoek, de washoek, de scheidsrechters kleedkamer gesloopt. Ook zijn de binnen- en buitenmuur van de kantine eruit gehaald.

alt alt

Velden
Firma Grontmij is gestart met de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Afgelopen week zijn de volgende voorbereidingen getroffen:

 • resten van de bomen en struiken zijn er uit gehaald
 • er is een begin gemaakt met het verwijderen van de bestaande lichtmasten (een kleine tegenvaller was, dat deze zeer goed verankerd zitten in het beton)
 • er is een begin gemaakt met de aanleg drainering hoofdveld
 • er zijn piketpaaltjes geslagen voor de aanleg tribune

alt alt alt

Fotoboek
Bekijk alle van de eerste week in het fotoboek renovatie.

Aannemer is gestart

Aannemersbedrijf Duinmaijer is de werkzaamheden voor de renovatie van de kantine van SV De Rijp begonnen. Op dinsdag 17 juni is de aannemer gestart met de sloop van de kantine en de vervanging van bestaande leidingen.

Inmiddels hebben onze bouwvrijwilligers de tribune ontmanteld. Alleen het buitenkant staat nog.

alt alt

Sloopwerk kantine door vrijwilligers

Vele handen maken licht werk! SV De Rijp is blij met haar vrijwilligers! Afgelopen zaterdag zijn Armand, Johan, Abel, Bert, Coen en Guido gestart met het slopen van het plafond, het verwijderen audio en TV-apparatuur en verwijderen was- en droogmachine.

Natuurlijk zijn alle spullen uit de kantine keurig elders opgeslagen. Met dank aan Bert en Abel, die ervoor zorgen dat alle spullen keurig worden bewaard.

alt alt

Officiele start renovatie

alt alt alt

Deze week is het zover. SV De Rijp gaat bouwen! Zaterdag 15 juni is de bouwovereenkomst getekend door het bestuur van de voetbalclub en Duinmaijer BV.

Bouw gaat van start
Het aannemersbedrijf uit De Rijp zal de komende maanden de kantine ‘draaien’ en renoveren in de richting van het nieuwe hoofdveld aan de zuidzijde. Tal van vrijwilligers van de voetbalclub doen in deze periode aanvullende werkzaamheden. Immers, vele handen maken licht werk en het krediet dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft gesteld is vooralsnog niet toereikend genoeg om alle kosten te dekken.

Kunstgrasveld
Tegelijkertijd starten deze week ook de werkzaamheden aan de velden. Het trainingsveld langs de N244 wordt door Grontmij getransformeerd tot hoofdveld met kunstgras. Op het bestaande A-veld komt in 2014 namelijk de Brede School. Het huidige C-veld wordt enkele meters opgeschoven en gerenoveerd.

Fraai visitekaartje
Eind augustus/begin september zijn alle werkzaamheden van bouwfase 1 voltooid. Volgend jaar hoopt SV De Rijp bouwfase 2 uit te voeren; de nieuwbouw van de kleedkamers. Bouwfase 3 bestaat voornamelijk uit sloopwerkzaamheden van de oude accommodatie.
Na de renovatie heeft SV De Rijp een fonkelnieuw complex, een fraai visitekaartje van het dorp, dat ook een verlengstuk is van de Brede School.

Bouwcommissie vraagt hulp!

Draag je SV De Rijp een warm hart toe en ben je handig? Heb je ideeën om de kantine straks sfeer te geven? We zijn op zoek naar jou!

Tijdens de bouw
Bouwbedrijf Duinmaijer voert het merendeel van het werk uit en coördineert de renovatie van de kantine. Er zijn ook werkzaamheden, waar zij de hulp van vrijwilligers bij kunnen gebruiken. Hiermee kunnen we sneller werken en kunnen we ook kosten uitsparen. Dus kan je hand- en spandiensten doen tijdens de verbouwing van onze kantine; laat het ons weten! Vele handen maken licht werk!

Inrichten van de kantine
Wie wil er straks niet met een trots en tevreden gevoel een kopje koffie of een biertje drinken in een sfeervolle kantine? Wil je meedenken over de inrichting? Laat je horen!
We moeten het met een low budget doen, maar vertrouwen erop dat we er toch iets moois van kunnen maken.

Bouwcommissie
Tijdens de onderhandelingen van de Gemeente en SV De Rijp hebben een aantal mensen binnen de vereniging de koppen al bij elkaar gestoken en een plan uitgewerkt. De voorlopige bouwcommissie bestaat uit: Hans Knijn, Niels Pronk, Bert Goesinne, Nico Klijn en Armand Spee.

Contact
Heb je vragen? Heb je suggesties voor de inrichting van de kantine? Ben je handig en wil je jouw steentje bijdragen? Neem contact op met de bouwcommissie: bouwcommissie@svderijp.nl.

We zien uit naar jouw reactie! Met elkaar kunnen we er een geslaagd project van maken!
We hopen op vele handen en uw positieve energie.

Met vriendelijke groet,
namens de bouwcommissie,
Armand Spee

Van de voorzitter: sein op groen voor renovatie clubhuis en kunstgras

SV De Rijp steekt handen uit de mouwen

De gemeenteraad van Graft-De Rijp is dinsdag 16 april unaniem akkoord gegaan met een voorstel van Burgemeester en Wethouders om SV De Rijp een schadeloosstelling van negentigduizend euro toe te kennen. Later kan dit bedrag oplopen tot twee ton als er voordeel wordt gehaald uit de aanbestedingen van het kunstgras en de Brede School. De schadeloosstelling wordt onder voorwaarden beschikbaar gesteld omdat in het clubhuis een aantal aanpassingen moeten worden gerealiseerd in verband met de verhuizing van het A-veld, dat vanaf volgend seizoen niet meer ten noorden maar ten zuiden van de kantine komt te liggen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verplaatsen van de ramen, de bar, de entree en de bestuurskamer.

Bekijk de bouwtekening fase 1.
Op het huidige A-veld wordt vanaf 2014 de Brede School gebouwd. In ruil voor het inleveren van dit veld krijgt SV De Rijp de beschikking over kunstgras dat dwars over het huidige trainingsveld komt te liggen. Na Pinksteren, als we het mixtoernooi hebben gespeeld, gaat hiervoor de eerste schop de grond in. Maar u heeft ongetwijfeld geconstateerd dat een aantal vrijwilligers onder leiding van Bert Goesinne de afgelopen weken reeds rondom het trainingsveld en het C-veld, dat tegelijkertijd een opknapbeurt krijgt, alle bomen heeft gekapt. Bij het C-veld omdat dit opschuift richting de sloot achter de ringvaart en bij het trainingsveld vanwege het feit dat er geen wortels onder het kunstgras mogen groeien.

Het kunstgrasveld gaat niet alleen als trainingsaccommodatie fungeren, maar ook als het nieuwe speelveld voor het eerste elftal. Aan de kant van de N244 wordt bovendien een grasveld aangelegd voor trainingen van de jongste jeugd en eventueel de veteranen. Nadat een akkoord werd bereikt over de schadeloosstelling heeft het bestuur ook het sein op groen gezet voor de aanleg van het kunstgrasveld.

De afspraken over de herstructurering lijken op een eenvoudige manier tot stand gekomen, maar het was zeker geen ‘makkie’. Aanvankelijk wilde de gemeente helemaal niets weten van een schadeloosstelling. In uitputtende gesprekken met wethouders en ambtenaren heeft het Dagelijks Bestuur (ondergetekende, Frank Oudejans en Peter Stam) met de deskundige steun van Nico Klijn en architect Vincent Roodhart dit onderhandelingsresultaat uit het vuur gesleept. We zijn uiteraard verheugd dat de gemeente de sociaal-maatschappelijke functie van SV De Rijp nu onderkent en onderstreept.

Maar voor de vereniging begint het pas. We willen immers het veertig jaar oude clubhuis inclusief kleedkamers grondig renoveren (zie illustratie). Deze zomer hopen we nog een aanvang te maken met het ‘spiegelen’, zoals dat in bouwkundige termen heet, van de kantine. Dat is fase 1. Over een jaar volgt fase 2. Ten oosten van de huidige bestuurskamer zullen dan tien nieuwe kleedkamers moeten verrijzen. Ondertussen blijven de oude nog beschikbaar zodat de werkzaamheden, indien nodig, ook tijdens het seizoen 2014-2015 doorgang kunnen vinden. In fase 3 zullen de bestaande kleedkamers worden gesloopt.

De bouwcommissie van Nico Klijn en Armand Spee is druk doende om voor dit alles een plan van aanpak op te stellen. En uiteraard is elke vrijwilliger die iets wil doen voor zijn dorpsclub zeer welkom om een steentje bij te dragen.

Verder zal het financiële plaatje moeten rondkomen. Er zit nog een flink gat tussen wat we in kas hebben en wat er op tafel moet komen. Zeg maar dat we tweederde van de vermoedelijke bouwkosten nog bij elkaar moeten sprokkelen. In dit opzicht staat SV De Rijp dus voor een krachttoer. Maar het bestuur rekent erop dat Graft-De Rijp massaal achter zijn club met zeshonderd leden en tweehonderd vrijwilligers gaat staan en bereid is iets moois te realiseren voor de volgende generaties. De komende maanden en jaren zult u via Het Kontakt én de straks vernieuwde website op de hoogte worden gehouden van de acties die we willen ontketenen. Maar ook natuurlijk van de laatste ontwikkelingen.

We zijn ervan overtuigd dat de nu 81-jarige oude dame SV De Rijp vanaf 2015 na een grondige verjongingskuur zal schitteren op het nieuwe sportcomplex Oosterven en een sportief pronkstuk wordt van onze gemeente.

Erik Oudshoorn.

ING