SV De Rijp steekt handen uit de mouwen

De gemeenteraad van Graft-De Rijp is dinsdag 16 april unaniem akkoord gegaan met een voorstel van Burgemeester en Wethouders om SV De Rijp een schadeloosstelling van negentigduizend euro toe te kennen. Later kan dit bedrag oplopen tot twee ton als er voordeel wordt gehaald uit de aanbestedingen van het kunstgras en de Brede School. De schadeloosstelling wordt onder voorwaarden beschikbaar gesteld omdat in het clubhuis een aantal aanpassingen moeten worden gerealiseerd in verband met de verhuizing van het A-veld, dat vanaf volgend seizoen niet meer ten noorden maar ten zuiden van de kantine komt te liggen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verplaatsen van de ramen, de bar, de entree en de bestuurskamer.

Bekijk de bouwtekening fase 1.
Op het huidige A-veld wordt vanaf 2014 de Brede School gebouwd. In ruil voor het inleveren van dit veld krijgt SV De Rijp de beschikking over kunstgras dat dwars over het huidige trainingsveld komt te liggen. Na Pinksteren, als we het mixtoernooi hebben gespeeld, gaat hiervoor de eerste schop de grond in. Maar u heeft ongetwijfeld geconstateerd dat een aantal vrijwilligers onder leiding van Bert Goesinne de afgelopen weken reeds rondom het trainingsveld en het C-veld, dat tegelijkertijd een opknapbeurt krijgt, alle bomen heeft gekapt. Bij het C-veld omdat dit opschuift richting de sloot achter de ringvaart en bij het trainingsveld vanwege het feit dat er geen wortels onder het kunstgras mogen groeien.

Het kunstgrasveld gaat niet alleen als trainingsaccommodatie fungeren, maar ook als het nieuwe speelveld voor het eerste elftal. Aan de kant van de N244 wordt bovendien een grasveld aangelegd voor trainingen van de jongste jeugd en eventueel de veteranen. Nadat een akkoord werd bereikt over de schadeloosstelling heeft het bestuur ook het sein op groen gezet voor de aanleg van het kunstgrasveld.

De afspraken over de herstructurering lijken op een eenvoudige manier tot stand gekomen, maar het was zeker geen ‘makkie’. Aanvankelijk wilde de gemeente helemaal niets weten van een schadeloosstelling. In uitputtende gesprekken met wethouders en ambtenaren heeft het Dagelijks Bestuur (ondergetekende, Frank Oudejans en Peter Stam) met de deskundige steun van Nico Klijn en architect Vincent Roodhart dit onderhandelingsresultaat uit het vuur gesleept. We zijn uiteraard verheugd dat de gemeente de sociaal-maatschappelijke functie van SV De Rijp nu onderkent en onderstreept.

Maar voor de vereniging begint het pas. We willen immers het veertig jaar oude clubhuis inclusief kleedkamers grondig renoveren (zie illustratie). Deze zomer hopen we nog een aanvang te maken met het ‘spiegelen’, zoals dat in bouwkundige termen heet, van de kantine. Dat is fase 1. Over een jaar volgt fase 2. Ten oosten van de huidige bestuurskamer zullen dan tien nieuwe kleedkamers moeten verrijzen. Ondertussen blijven de oude nog beschikbaar zodat de werkzaamheden, indien nodig, ook tijdens het seizoen 2014-2015 doorgang kunnen vinden. In fase 3 zullen de bestaande kleedkamers worden gesloopt.

De bouwcommissie van Nico Klijn en Armand Spee is druk doende om voor dit alles een plan van aanpak op te stellen. En uiteraard is elke vrijwilliger die iets wil doen voor zijn dorpsclub zeer welkom om een steentje bij te dragen.

Verder zal het financiële plaatje moeten rondkomen. Er zit nog een flink gat tussen wat we in kas hebben en wat er op tafel moet komen. Zeg maar dat we tweederde van de vermoedelijke bouwkosten nog bij elkaar moeten sprokkelen. In dit opzicht staat SV De Rijp dus voor een krachttoer. Maar het bestuur rekent erop dat Graft-De Rijp massaal achter zijn club met zeshonderd leden en tweehonderd vrijwilligers gaat staan en bereid is iets moois te realiseren voor de volgende generaties. De komende maanden en jaren zult u via Het Kontakt én de straks vernieuwde website op de hoogte worden gehouden van de acties die we willen ontketenen. Maar ook natuurlijk van de laatste ontwikkelingen.

We zijn ervan overtuigd dat de nu 81-jarige oude dame SV De Rijp vanaf 2015 na een grondige verjongingskuur zal schitteren op het nieuwe sportcomplex Oosterven en een sportief pronkstuk wordt van onze gemeente.

Erik Oudshoorn.