Het eerste nummer van ons clubblad Het Kontakt verschijnt op maandag 19 augustus.