Via onderstaande link kunt u de notulen van de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2013 downloaden

Notulen JALV 2013