Boeteregeling kantinediensten

/, Senioren/Boeteregeling kantinediensten

Wie lid wordt van SV De Rijp heeft rechten en plichten. Je kunt gebruik maken van ons mooie complex om te voetballen, maar in ruil daarvoor vragen we als tegenprestatie dat je één of twee keer per seizoen een kantinedienst vervult. Voor de jeugd betekent dit in de regel dat de ouders deze taak voor hun rekening nemen. In het clubblad Het Kontakt en op de website svderijp.nl is al enkele weken van tevoren te lezen wanneer je hiervoor bent ingeroosterd. Met wensen over data kan rekening worden gehouden als die tijdig zijn ingediend bij kantinecommissie@svderijp.nl.

Wie door ziekte, of een andere legitieme reden, op het laatste moment niet in staat is zijn dienst te vervullen, moet een vervanger zien te vinden. Als dat ook niet is gelukt wordt hij of haar in een later stadium opnieuw ingeroosterd. Elke ruil moet worden doorgegeven aan de kantinecommissie.

De kantine-inkomsten vormen de levensader van de club. Zonder kantine geen SV De Rijp. Desondanks gebeurt het met enige regelmaat dat leden, ouders afzeggen zonder zorg te dragen voor vervanging. Of zelfs zonder afbericht helemaal niet komen opdagen. Daarmee benadelen ze niet alleen de club, ook degenen die wel trouw zijn of haar dienst vervult.

Het Dagelijks Bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt een boeteregeling in te stellen. Wie zonder een geldige reden zijn kantinedienst niet vervult, en ook niet voor vervanging zorgt, krijgt vanaf 15 november een boete van 50 €. Deze sanctie wordt eventueel via incasso geïncasseerd. De kantinedienst is daarmee niet van de baan, later in het seizoen wordt diegene opnieuw ingedeeld.

Alleen leiders die zich ook als trainers inzetten zijn gevrijwaard van kantinediensten. Leiders moeten, in het geval zij kantinedienst vervullen, een vervanger aanwijzen binnen het elftal, dat ze onder hun hoede hebben. Of een vervanger voor de kantinedienst, bijvoorbeeld hun echtgenoot. De komende weken wordt het bestand van ‘kantine-dienstplichtigen’ nog eens goed tegen het licht gehouden voor een eerlijke verdeling.

Dagelijks Bestuur

2014-11-11T16:12:40+00:00dinsdag 11 november 2014|Jeugd, Senioren|