Het bestuur van SV De Rijp wenst iedereen een gelukkig en gezond 2015!

Tijdens de druk bezochte, gezellige nieuwjaarsreceptie afgelopen zaterdag heeft de voorzitter, Erik Oudshoorn, onder het motto

‘Mooie toekomst SV De Rijp in het verschiet’

zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. De toespraak ging voor een groot deel over de onderhandelingen met de gemeente over onderhoud en aanpassing van ons complex. De afgelopen jaren heeft dit het bestuur veel energie gekost, maar uiteindelijk heeft het een mooi resultaat opgeleverd. De voorzitter vertelt dat de financiering van de volgende fase van de bouw van de nieuwe kleedkameraccommodatie aan de oostkant van de kantine voor 95% rond is. Hierbij wordt opnieuw een beroep op de hulp van vrijwilligers gedaan die onze vereniging een warm hart toedragen.
Op sportief gebied gaat het met SV De Rijp ook goed! Het contract met de hoofdtrainer is met twee jaar verlengd. De eerste teams van de A-, B- en C-selectie draaien mee in de topdrie van de ranglijst. Najaarskampioenen zijn geworden de meiden van de C1, de E4 en de B1.

Na de toespraak zette de voorzitter Bram Spanjer in de bloemen. Lees meer over Bram Spanjer veertig jaar scheidsrechter

Daarna hebben de aanwezigen kunnen genieten van de muziek van DJ Paul en konden ze op het grote scherm de wedstrijd van de Nederlanders tijdens het WK darten volgen.

Voor degenen die zaterdag niet konden komen:
>lees de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter