Jeugdbestuur Alex 1

Alweer 2 weken geleden, 13 november jl. was de 2de en afsluitende lesavond voor de trainers/ coaches van onze jeugdteams. SV De Rijp heeft in haar jeugdbeleidsplan opgenomen dat alle kinderen binnen haar vereniging moeten kunnen voetballen in een veilige sportomgeving. Want alleen als een kind zich veilig voelt kan het ‘vrij’ spelen en zich ontwikkelen. Simpel en logisch toch?

Gezien de incidenten die regelmatig op en rond ook onze velden plaatsvinden blijkt de praktijk weerbarstig. Daarom heeft het jeugdbestuur samen met de KNVB een programma opgezet om de trainers/ coaches te helpen om de vertaling naar hun praktijk, met hun team makkelijker te maken.

De eerste lesavond lag het accent meer op het ‘wat’ (wat is een veilig sportklimaat). Deze tweede avond werd benut om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Wat kan ik doen als trainer/ coach om een veilig sportklimaat te bevorderen? Aan de hand van filmpjes en eigen praktijkervaringen werden verschillende situaties besproken. Hoe ga je met elkaar om als team, hoe ga je om met de tegenstander, met de grens- en scheidsrechter? Maar ook: hoe ga je om met (hele) fanatieke ouders en supporters van de tegenstander?

En dus ging (en gaat) het nauwelijks meer over voetbal maar over wat de kinderen nodig hebben om lekker te kunnen voetballen. Om met plezier te kunnen sporten.

Jeugdbestuur Alex 2Het was en is fantastisch om te zien dat onze trainers/ coaches zo betrokken zijn bij onze club en de kinderen. Ik heb gemerkt dat zij bereid zijn om te leren en de kinderen dat willen bieden wat zij nodig hebben. Daarin zal het jeugdbestuur hen zoveel als mogelijk ondersteunen. We zullen het dan ook niet laten bij alleen deze lesavonden. Wordt vervolgd dus.

Nieuwsgierig geworden? Vraag de trainer/ coach van uw zoon/ dochter’s team of het jeugdbestuur.

 

Indrukwekkende verbondenheid in één minuut

De KNVB had haar verenigingen gevraagd om bij de wedstrijden van afgelopen weekend (21/22 nov) aandacht te besteden aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen weken. Eén minuut stilte voor de slachtoffers. Op ons complex waren slechts 3 wedstrijden gepland. De F3 en F5M en iets later de C4. Hoe doe je dat met kinderen van 6/7 jaar op een koude maar gelukkig wel droge zaterdagochtend? Hans opperde het idee voor een samenkomst in de kantine. Samen met alle kinderen, de ouders en andere aanwezigen hebben we een minuut stilte gehouden. Het was een heel indrukwekkende minuut stilte. De kinderen deden allemaal superknap mee. Een ‘hug’ van de coach van Saenden F1 gaf mij de bevestiging dat onze keuze een juiste was. Ook de C4, die een inhaalwedstrijd speelde tegen FC Uitgeest C7 bracht een indrukwekkend saluut. Scheidsrechter Reece en de teams posteerden zich op de middencirkel voor de minuut stilte om elkaar daarna de hand te schudden onder luid applaus van de aanwezige toeschouwers.

En natuurlijk hebben de kinderen lekker kunnen voetballen op ons mooie A veld.

Vanaf deze plaats wil ik graag alle kinderen en oudere aanwezigen hartelijk bedanken voor dit indrukwekkende en mooie moment van verbondenheid en respect. #prayfortheworld

#makelovenotwar #voetbalisoorlogmaarnietheus- Sportieve groet, Alex de Graaf