Gezellige Nieuwjaarsreceptie SV De Rijp

//Gezellige Nieuwjaarsreceptie SV De Rijp

Traditiegetrouw hield onze voorzitter Erik Oudshoorn ook dit jaar weer een speech tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor alle aanwezigen:

Spannend jaar voor SV De Rijp

Beste vrienden van SV De Rijp, het bestuur wenst u een gelukkig en gezond nieuwjaar.

2016 wordt voor SV De Rijp het jaar waarin we onze nieuwe kleedaccommodatie zullen openen, van de gemeente Alkmaar een bericht verwachten ten aanzien van ons verzoek om een tweede kunstgrasveld en er sportief succes gloort voor verschillende elftallen.

Ik zou bijna zeggen, de KNVB kan een voorbeeld aan ons nemen. Het afgelopen kalenderjaar zijn wij niet bepaald enthousiast geraakt over wat er in Zeist allemaal is bekokstoofd. We hadden te maken met een bond die een veel te oude bondscoach op een verkeerd moment ontsloeg waardoor we met het Nederlands elftal het lachertje werden van Europa en zullen ontbreken op het EK in Frankrijk van deze zomer. We werden tevens geconfronteerd met een bond die heel lang geen afstand nam van UEFA-voorzitter Michel Platini, terwijl ook hij na zijn stem aan Qatar en het douceurtje van bendeleider Blatter gerekend kan worden tot de zakkenvullers van de FIFA.

Een bond verder die absurde straffen uitdeelt aan amateurvoetballers welke in geen enkele verhouding staan tot de sancties in het betaalde voetbal.
Een bond die te naïef is geweest in het onderzoek naar de constructie met een investeringsmaatschappij bij FC Twente waardoor de club zonder de steun van de gemeente Enschede failliet zou zijn gegaan. En een bond die ook bij de samenwerking tussen Vitesse en Chelsea niets onoorbaars ziet. Een bond die qua opleiding blijkbaar ver achter is geraakt op de ontwikkelingen in de rest van de wereld en nog geen visie heeft op de toekomst. Een bond die in al zijn machteloosheid ook geen antwoord heeft op de massale uitstroom van profvoetballers die op steeds jongere leeftijd hun heil zoeken in het buitenland en een totaal uitgeholde Nederlandse competitie achterlaten.

Tot zover de kritische noot.

Als onderdeel van die KNVB, waaraan een ieder een deel van zijn lidmaatschapsgeld betaalt, moeten wij in het bescheiden De Rijp het hoofd koel houden. De bond groeit vooral nog vanwege de toestroom van meisjes en daar plukken we ook in ons dorp de vruchten van. Volgend seizoen hopen wij acht meiden- en vrouwenteams op het veld te brengen, wie had dat tien jaar geleden kunnen denken. Het is een prachtige ontwikkeling die we moeten koesteren.

En als we toch het vizier al op volgend seizoen richten: we verwachten ook veel van de A-junioren die deze zomer doorstromen naar de senioren. Daardoor zal deze categorie bij de mannen op z’n minst weer vier elftallen gaan bevatten. Terwijl bij de A-junioren toch ook twee elftallen overblijven. Het is een weelde waarover niet veel clubs tegenwoordig kunnen beschikken. Aan de onderkant, bij de F-pupillen, vlakt de aanwas wat af. Maar wellicht zorgt de nieuwe wijk in De Pauw voor nieuwe groei. Is de rücksichtlose opoffering van een park toch nog ergens goed voor geweest.

Eerlijk gezegd heb ik steeds meer bewondering voor het jeugdbestuur en de technische commissie die het jeugdvoetbal in goede banen leiden. Een enkel groepsappje kan tegenwoordig al tot heftige conflicten leiden waarbij ouders of spelers elkaar voor rotte vis uitschelden. Het is duidelijk dat de social media ook veel misverstanden in de wereld helpen en daar waar een meningsverschil vroeger door de telefoon of aan de keukentafel werd uitgepraat wordt nu van een mug een olifant gemaakt. Ofwel er ontstaat een rel van hier tot Tokio. Ik hoop dan ook dat moderne communicatiemiddelen niet de gemoedelijke sfeer van onze vereniging aantasten en wij als verstandige mensen met elkaar om blijven gaan. Met respect voor elkaars standpunten.

Wat betreft de bouw van de nieuwe kleedkamers hebben we gezien waarin een klein dorp groot kan zijn. De opbrengst van de stenenactie was het resultaat van grote saamhorigheid. Een en ander heeft er toe geleid dat de penningmeester zijn begroting sluitend krijgt. Voor een half miljoen staat er straks een gebouw waar we allemaal trots op kunnen zijn. Ik zeg het nog maar eens: acht kleedkamers, waaronder één specifiek uitgerust voor meiden en dames, een bestuurskamer, een ruimte voor verzorging, kleedkamers voor de scheidsrechters; alles voorzien van sanitair en vloerverwarming. Eigenlijk kun je je niet voorstellen dat er in zo’n bijgebouw zoveel mogelijk is.

De vrijwilligers zijn inmiddels aan de slag gegaan en het tegelwerk ziet er veelbelovend uit. De verwachting is dat de kleedkamers in het voorjaar in gebruik genomen kunnen worden. En we zullen ook nog een mooie lentedag uitzoeken voor de plechtige opening. Het bestuur zal op korte termijn beslissen wat te doen met de kleedkamers 5 t/m 8 die aanvankelijk volgens plan gesloopt zouden worden. Maar dat kun je natuurlijk maar een keer doen en daar willen we toch nog even goed over nadenken. Hierbij zullen we ons voldoende laten infomeren en adviseren door betrokkenen binnen onze vereniging, zodat we de juiste afweging kunnen maken. Verdere aandachtspunten, die natuurlijk ook financiële consequenties met zich meebrengen, zijn de dakbedekking boven de oudbouw bij de keuken, die aan vervanging toe is, en het aanbrengen van invalidetoiletten.

Het kunstgrasveld is na tweeënhalf jaar al niet meer weg te denken. Gezien de trainingsintensiteit en de snelle slijtage die daarmee gepaard gaat, vonden wij het verantwoord een tweede veld met nepsprieten aan te vragen bij de gemeente Alkmaar. In tegenstelling tot het bestaande veld zou voor deze mat een jaarlijkse huursom ten laste komen aan de vereniging. Wij hebben nog nooit onze hand opgehouden in de kaasstad, terwijl in Purmerend hele kantines worden gefinancierd door de gemeente. Maar in Alkmaar, dat nog steeds een substantieel bedrag voor zo’n veld moet uittrekken, groeien de bomen ook niet meer tot de hemel. Hoewel de stad sport als speerpunt had.

De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2016 antwoord krijgen op ons verzoek.  Dan zullen we ook een beslissing nemen over de lichtmasten van het oude trainingsveld die eventueel rondom het B-veld geplaatst kunnen worden als het tweede kunstgrasveld van de baan is. We blijven geduldig in afwachting wat voor besluit Alkmaar hierover neemt. Zo langzamerhand weten we dat de ambtelijke molens daar niet bepaald in een hoge versnelling draaien. Dat zien we ook terug in de uitvoering van diverse projecten.

Ik denk dat hiermee het belangrijkste wel en weer van de club besproken is. We mogen trots zijn op onze vereniging, onze vrijwilligers die het nooit af laten weten en alles wat er tot nog toe tot stand is gekomen. We moeten in de commissies blijven streven naar verjonging om aan de toekomst te denken. Te vaak moet het momenteel nog van dezelfde mensen komen. En het is niet de bedoeling dat ze straks vanuit de Mieuwijdt met een rollator naar de club moeten komen om het vrijwilligerswerk te vervullen.

Wellicht dat we in de zomer ook nog een begin kunnen maken met het realiseren van een lang gekoesterde wens op sportief gebied: namelijk dat het eerste elftal uitgroeit tot een stabiele derdeklasser. Dat zou voor extra uitstraling zorgen. Onze hoofdtrainer Peter van der Zwaan en alle selectiespelers werken er hard aan. Maar laten we nooit vergeten dat het plezier altijd voorop moet staan.

 

 

2016-01-07T20:33:47+00:00donderdag 7 januari 2016|Senioren|