Jacqueline Oudejans ; M.Michielshof 29  1483 CB De Rijp ; tel. 0299-674342

www.svderijp.nl

E-mail adres :    svderijp.ledenadministratie@quicknet.nl

Maandag 18-04-2016

 

Openstaande contributienota’s

Helaas,
Nog steeds zijn een aantal leden (dan wel de ouders daarvan) die de contributie niet of niet geheel hebben betaald.
Ik heb onlangs herinneringen gestuurd met het verzoek de contributie te voldoen. De betalingstermijn is reeds lang verstreken.

Let op:

Mocht betaling uitblijven, dan kunnen deze personen helaas niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden en kunnen zij niet meer worden ingedeeld in de nieuwe teams van volgend seizoen!!!
Dit, uitgezonderd personen met wie een betalingsregeling is getroffen die conform de afspraak wordt nagekomen.


Opzegging van het lidmaatschap vóór 1 mei 2016

Mocht u besluiten uw lidmaatschap bij onze vereniging op te zeggen, dan doet u dit uiterlijk 1 mei 2016. Deze datum is gekozen, om de commissies voldoende tijd te geven de nieuwe teams voor het volgende seizoen samen te stellen.
Elk jaar weer een moeilijke en uitdagende klus.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via de website van SV De Rijp.

 

Groeten,
Jacqueline Oudejans