Geen tweede kunstgrasveld voor SV De Rijp

//Geen tweede kunstgrasveld voor SV De Rijp

Beste leden en aanhangers van SV De Rijp,

Na realisering van de nieuwe kleedkamers, die in het begin van het seizoen officieel in gebruik worden genomen, had het bestuur nóg een droom: een tweede kunstgrasveld. Daarmee zou het ideaalplaatje voor de komende jaren, en misschien wel decennia, compleet zijn. Het zal niemand zijn ontgaan dat de bestaande mat met kunstsprieten na amper drie jaar al slijtageplekken vertoont. Dat komt niet alleen omdat in 2013 is gekozen voor de goedkoopste optie in de aanbesteding, maar met name door de grote trainingsintensiviteit van onze teams. Mede daardoor wordt het kunstgrasveld ruim tweeduizend uur per jaar belast, terwijl twaalfhonderd verantwoord is voor een normale afschrijving.

Op 1 maart 2015 hebben wij bij de toenmalige wethouder Peter de Baat van Alkmaar een verzoek ingediend voor een tweede kunstgrasveld. Vervolgens hebben we dat verzoek op 21 september tevens neergelegd bij zijn opvolger, de in Graft-De Rijp bekende wethouder Pieter Dijkman (Financiën en Sport). Telkens onderhielden wij hierover contacten met Alkmaar Sport. Ook hebben wij onze wens in persoonlijke gesprekken kenbaar gemaakt aan burgemeester Piet Bruinooge en wethouder Dijkman. Geen enkele keer leverden deze initiatieven ook maar enige reactie op.

Recent, op 30 juni, vond op verzoek van het bestuur van SV De Rijp in onze bestuurskamer over dit onderwerp opnieuw een gesprek plaats met de secondant van de gemeentesecretaris van Alkmaar en een vertegenwoordiger van Alkmaar Sport. In dat onderhoud werd ons duidelijk gemaakt dat de kansen voor SV De Rijp op een tweede kunstgrasveld met financiële ondersteuning van de gemeente Alkmaar nihil zijn. Al blijven we stiekem tegen beter weten in toch nog een beetje hoop houden, nu we in een advertentie hebben gelezen dat Dijkman een negatief saldo van 8,4 miljoen euro heeft omgebogen in een positief resultaat van 4,1 miljoen in 2015.

Volgens de KNVB heeft SV De Rijp echter gezien het ledenaantal met een kunstgrasveld en twee natuurmatten voldoende capaciteit. Dat bij ons veelvuldig wordt getraind en het B-veld voortdurend in slechte conditie verkeert, daar houden de standaardberekeningen van de bond natuurlijk geen rekening mee. Dat de kwaliteit van de bestaande kunstgrasmat op zijn zachtst gezegd niet overhoudt, evenmin.

In het gesprek van 30 juni heeft het bestuur van SV De Rijp zijn teleurstelling uitgesproken over de gang van zaken. Voor de fusie van Graft-De Rijp met de gemeente Alkmaar kregen wij te horen dat sport een speerpunt was in het beleid. Dat is kennelijk niet meer het geval. Dit werd al duidelijk toen de kaasstad een topvijfclub uit de Eredivisie, AZ dus, naar de Kalverhoek liet vertrekken. Ondertussen kregen wij te horen dat er geen budget meer bestond voor de aanleg van kunstgrasvelden. Zelfs niet tegen een huursom, die wij graag hadden willen betalen. Het bestuur van SV De Rijp dacht aanspraak te kunnen maken op die optie aangezien de gemeente Alkmaar de grootste vereniging van Graft-De Rijp nog weinig heeft kunnen bieden. Daar waar in omliggende gemeenten de lagere overheid de sportverenigingen wél de helpende hand toesteekt.

Waarom krijgt SV Graftdijk, dat naar verluidt nog over slechts zeven voetbalteams beschikt, volgens plan dan wel een modern kunstgrasveld, vroegen wij ons af. Het antwoord is simpel. Graftdijk moet twee velden inleveren voor de ontsluitingsweg en een nieuw hoofdgebouw van Europarcs dat het leeuwendeel van de kosten van de kunstmat voor zijn rekening neemt.

Er is in ieder geval nu duidelijkheid. Het bestuur heeft erop aangedrongen dat het B-veld zo snel mogelijk wordt opgeknapt. De mat heeft na de verschuiving in 2013 een slechte toplaag gekregen en de kosten van de renovatie wil Alkmaar Sport verhalen op de aannemer van destijds. Het ligt voor de hand dat hier nog enig gesteggel over komt en daar kunnen we niet op wachten. Het B-veld is momenteel de helft van het seizoen niet bespeelbaar.

Ondanks deze tegenvaller(s) wacht ons een prachtig seizoen 2016/17. Omkleden gebeurt straks in fonkelnieuwe kleedkamers. Tevens is een begin gemaakt met de renovatie van de toiletgroepen bij de kantine. De ingang zal worden verplaatst naar de plek waar vroeger de dam was naar het A-veld. Het is verder de intentie van het bestuur om het B-veld van de oude lichtmasten te voorzien waardoor daar avondwedstrijden kunnen worden afgewerkt.

Het eerste elftal speelt voor het eerst sinds 2011 weer in Derde Klasse. De tegenstanders in 3B zijn pittig. Maar wedstrijden tegen ploegen als Beemster, Zeevogels, Limmen, Volendam, OSV en Meervogels leveren mooie affiches op. Andere kampioensploegen van SV De Rijp zijn eveneens hoger ingedeeld en ontmoeten dus meer weerstand. Maar ook grotere uitdagingen.

Nu we weten dat we met één kunstgrasveld verder moeten, rekent het bestuur op begrip en tolerantie van alle leden en begeleiders bij de indeling van de wedstrijden en trainingstijden. Die zal zo fair mogelijk plaatsvinden. Het is nu eenmaal zo dat niet iedere wedstrijd op kunstgras kan worden gespeeld. Verder kunnen wij tevens concluderen dat na teleurstellingen over de afvalverwerking, het volbouwen van De Pauw tegen de belofte van de wethouder in en het uitblijven van sociale woningbouw, de fusie met Alkmaar ons slechts een eenmalig douceurtje van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft opgeleverd. We zullen op eigen kracht verder moeten, zoals het altijd is geweest.

Het bestuur.

2016-07-10T12:04:14+00:00zondag 10 juli 2016|Senioren|