Het bestuur SV De Rijp heeft kennis genomen van de berichtgeving over het kunstgras naar aanleiding van de tv-uitzending van Zembla. Daarin stelde toxicoloog Martin van den Berg dat een onderzoek van de KNVB en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar gevaarlijke stoffen in kunstgras niet deugt en dat er gezondheidsrisico’s zijn door het aanwezige rubbergranulaat in de korrels tussen de nepsprieten. Het heeft de afgelopen weekeinde geleid tot ongeruste reacties van met name ouders. Zaterdag werden drie wedstrijden van jeugdteams op verzoek van het kunstgras verplaatst naar de twee natuurgrasvelden.

SV De Rijp ziet echter geen reden om het kunstgras voortaan te mijden. Dit mede op advies van het RIVM en de KNVB. Vooralsnog is het wachten op een onderzoek van het European Chemical Agency (ECHA) dat in opdracht van de Europese Commissie test of de rubberen korrels inderdaad giftige stoffen bevatten. De resultaten worden begin 2017 verwacht.

Tot de bevindingen van dat onderzoek bekend zijn, neemt SV De Rijp veiligheidshalve wél enkele voorzorgsmaatregelen. Voorkomen is immers beter dan genezen. De jongste jeugd, die wat meer op de grond ligt dan ouderen, voetbalt zoveel mogelijk op gras. De trainingen voor de jeugd kunnen achter de tribune plaatsvinden, waar ook kunstlicht is. De keeperstrainingen zouden eveneens zoveel mogelijk op gras gehouden moeten worden. De doelmannen wordt geadviseerd voortaan met een lange broek op kunstgras onder de lat te staan. Spelers die op kunstgras hebben gespeeld zouden na afloop moeten douchen en schone kleren aantrekken. Maar dat is toch vanzelfsprekend…?

Wie vragen of opmerkingen over dit onderwerp heeft voor bestuursleden van SV De Rijp kan die mailen naar: kunstgras.svderijp@gmail.com
Het bestuur zal proberen hier zo goed mogelijk op te reageren.

Verdere informatie kunt u vinden op:
http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

en:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_kunstgrasvelden

Het bestuur