Niels Bommer heeft positief gereageerd op het verzoek van het Dagelijks Bestuur om de coördinatie van de seniorenteams 3, 4 en Zaterdag 1 op zich te nemen. Al een paar jaar heeft SV De Rijp geen seniorencommissie meer. Dat was ook niet echt nodig met maximaal drie seniorelftallen. Dit seizoen is deze afdeling uitgebreid met een vierde elftal op zondag en zelfs een op zaterdag. Dat vraagt om meer coördinatie.
Niels, speler van het derde elftal, zal het aanspreekpunt worden voor deze teams en eventueel ook overleg hebben met het bestuur en de vertegenwoordiging van de selectieploegen 1 en 2. Het is niet uitgesloten dat hij nog versterking zoekt om een petit comité te formeren. Het DB heet Niels hartelijk welkom in het hoofdbestuur.

Dagelijks Bestuur.