Uitnodiging Algemene Leden Jaarvergadering

/, Senioren/Uitnodiging Algemene Leden Jaarvergadering

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van onze jeugdleden uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 10 november 2016 in de kantine ‘De Verlenging’ van SV De Rijp. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.
AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen JALV 29 oktober 2015 (lees de notulen JALV 29 oktober 2015)
 3. Mededeling van het Dagelijks Bestuur
 4. Verslag van de Penningmeester
 5. Verslag kascommissie; Paul van Dijk en Marcel Dikhout
 6. Verkiezing kascommissie; aftredend Paul van Dijk (reserve Richard de Lange)
 7. Vaststelling contributie
 8. Pauze
 9. Verslagen van de verschillende commissies
 10. Kantinecommissie > leidinggevende kantinediensten
 11. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar : Peter Stam (secretaris)
  * Kandidaten voor een functie kunnen door middel van een schriftelijke akkoordverklaring, ondertekend door minimaal 3 leden, worden voorgedragen. Deze akkoordverklaring moet 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeboden worden aan de secretaris van de vereniging.
 12. Rondvraag (de rondvraag  schriftelijk in de pauze of voorafgaand aan de vergadering indienen bij de secretaris Peter Stam)
 13. Sluiting

 

2016-11-06T17:00:42+00:00zondag 6 november 2016|Jeugd, Senioren|