Vanaf eind januari is de nieuwe brug de hoofdingang van ons complex; dus naar de kantine, de kleedkamers en de velden. Fietsen en brommers kunnen in de fietsenstalling bij de Brede school worden gezet.
nieuwe-hoofdingang-brug-SV-de-Rijp_januari-2017
De oude ingang is alleen open op: maandag tot 16.00 uur en vrijdag.
IJzer, papier en vet kunnen dan ook worden weggebracht. Voor grote partijen ijzer kunt u contact opnemen met Bert Goesinne. Let op: de oud-ijzer-bak is alleen voor….oud ijzer!
oud-ijzer-bak
Op andere dagen is deze poort gesloten.

Poort op slot? Verboden toegang!
Als de poort op slot is, is ons complex terrein verboden terrein. Aan de poorten hangen netjes bordjes met ‘verboden toegang’. Iedereen kan vrij voetballen op het grote veld bij de brede school; dit is door de Gemeente aangelegd.

Lucifers…
Regelmatig vinden wij lucifers en verbrand papier bij de tribune en in het hok met containers. Politie en handhaving zijn hiervan op de hoogte gebracht. Verzoek aan de ouders is dan ook om thuis te bespreken dat meer wordt gecontroleerd en dat overtredingen zullen worden beboet.

Bert Goesinne,
Materiaal- en complexbeheer