De brandweer heeft afgelopen week een brandje (van verbrand papier) geblust op het crossbaantje.
Op het C-veld is ook papier gevonden. Net zoals we vorige week aan de ouders hebben gevraagd: praat hier thuis over! Als dit was gebeurd op het fitness veldje, dan was de schade groter geweest. Rubber brandt tenslotte en stuk sneller!

Bert Goesinne,
Materiaal- en complexbeheer