Afgelopen week is een poortje geplaatst in het hek bij de ingang naar de nieuwe kleedkamers.
Een dringend verzoek om dit poortje te gebruiken waarvoor het gemaakt is; en dus niet meer
over het hek te klimmen. De reclameborden zitten nu al vol krassen van (voetbal)schoenen en
deze krassen krijgen we er niet makkelijk af.

Bert Goesinne,
Materiaal- en complexbeheer