We hebben weer vier gediplomeerde pupillenscheidsrechters bij SV De Rijp!

Op vrijdagavond 10 februari werd er door docent Kees Heilig van de KNVB de benodigde theoretische kennis bijgebracht aan een groep van dertien cursisten waarvan vijf van SV De Rijp.

Zaterdagochtend 11 februari zou de praktijk zijn waarbij de cursisten wedstrijden moesten fluiten. Vanwege winterse omstandigheden waren die dag alle wedstrijden afgelast dus vond het praktijkgedeelte plaats op zaterdag 4 maart.
Er waren maar liefst zes wedstrijden waarin de cursisten hun opgedane kennis konden tonen. Onder het toeziend oog van de docenten bleek dat er ook bij deze lichting weer de nodige talenten zitten. Na afloop kon aan iedereen het officiële KNVB certificaat worden overhandigd met de bijbehorende badge.

Bij de pupillenwedstrijden van SV de Rijp kunnen nu ook Aimée Braamhaar, Floor Al, Lou Nibbering en Jerre Schipper als scheidsrechter worden ingezet.
Helaas kon Kiki van Tiel wegens een blessure niet deelnemen aan het praktijkgedeelte; zij zal dit gaan doen wanneer ze weer blessurevrij is.

We wensen jullie veel succes bij deze mooie hobby!

Hans Knijn, namens de
Scheidsrechterscommissie SV De Rijp