Hierbij nodigt het bestuur alle leden en ouders van onze jeugdleden uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 oktober 2017. Aanvang 20.00 uur in onze kantine ‘De Verlenging’.
Agenda JALV 2017

Notulen JALV 2016