Blijven bouwen aan de toekomst

Beste vrienden en vriendinnen van SV De Rijp,

Onlangs floepte er ineens een e-mail in mijn mailbox van SC Heerenveen. In eerste instantie dacht ik aan een persbericht over een nieuwe sponsor waarmee profclubs, in tegenstelling tot de wél interessante feiten, altijd graag naar buiten treden, maar het bleek een verzoek van de Friezen om een factuur te sturen betreffende de opleidingsvergoeding voor een speler van SV De Rijp. Het gaat uiteraard om Jizz Hornkamp die in Heerenveen een profcontract heeft getekend. Ik weet niet hoe lang het is geleden dat een speler uit ons dorp dat is overkomen, waarschijnlijk is het nooit gebeurd. Tegelijk met Jizz heeft bij FC Volendam ook een andere ex-Rijper een profcontract getekend, namelijk Gijs Smal bij Jong Volendam. Hij debuteerde zelfs in het eerste elftal in de bekerwedstrijd tegen PSV. Wellicht dat we ook nog een bericht krijgen van onze streekgenoten, maar daar hebben ze momenteel misschien andere zaken aan hun hoofd.

Ik noem deze voorbeelden niet omdat deze spelers ons nu geld opleveren, het gaat immers voorlopig om bescheiden bedragen. Het wordt pas echt interessant bij buitenlandse transfers. Wél omdat het voor ons weer een stimulans kan zijn te blijven investeren in het opleiden van jeugdspelers. En dan vooral voor onze eigen toekomst, die van SV De Rijp. Nu spelen ze weliswaar bij clubs van een ander niveau, maar misschien dat jongens als Jizz Hornkamp, Gijs Smal, Piet Blokdijk en Jesse Borst ooit terugkeren naar De Rijp om te helpen ons voetbal naar een hoger plan te tillen. Zoals we dat hebben gezien met Michel Keetman, Patrick Stekelbos, Ricardo Stam en nog steeds ervaren met Menno Meijland. Zonder een goede jeugd is SV De Rijp ten dode opgeschreven en zullen we afzakken naar een bescheiden niveau.

Topvoetbal

Om de jeugd te interesseren voor het voetbal, zullen we er harder aan moeten trekken dan ooit. Er zijn immers niet zo heel veel rolmodellen meer in ons land, die kinderen kunnen enthousiasmeren achter een bal aan te hollen. Het topvoetbal in Nederland staat er slechter voor dan ooit. Het zal u bekend zijn, Oranje gaat voor de tweede achtereenvolgende keer niet naar een eindtoernooi en in Europa moeten we het tot nog toe op clubniveau doen met een schamel puntje van Vitesse, behaald tegen…Zulte Waregem. In Nederland opgeleide voetballers gaan steeds jonger naar het buitenland, meestal gelokt door het geld en de gouden bergen die ze op sportief gebied krijgen voorgespiegeld. Op de grote talenten na worden ze meestal gehaald voor de breedte en belanden ze op de bank of zelfs de tribune. Zo verdwijnen ze naar de achtergrond. Dat heeft natuurlijk vooral zijn weerslag op het Nederlands elftal.

De onthutsend slechte prestaties van de Nederlandse voetbaltop kosten ook SV De Rijp leden. Daar ben ik van overtuigd. Al spelen ook andere factoren een rol, daar kom ik zo op terug. Er zijn het afgelopen jaar leden bijgekomen, maar er zijn er veel meer gestopt waardoor we zo’n vijf tot tien procent zijn gekrompen. Dat merken vooral Jacqueline van de ledenadministratie en penningmeester Frank die uiteraard minder contributie binnenkrijgen. In het algemeen moet ons antwoord zijn: zorg dat je zowel op prestatief als recreatief gebied je jeugdzaken goed vooral elkaar hebt. Wat dat laatste betreft is er een nieuw jeugdbestuur gekomen onder aanvoering van Danny Veenman.

Guus Sarelse

En ten aanzien van de jeugdopleiding verwachten wij veel van het samenwerkingsverband dat wij hebben afgesloten met oud-trainer Guus Sarelse. Drie jaar was hij onze hoofdtrainer. Daarna bleven hij en zijn vrouw Gerda SV De Rijp een warm hart toedragen. Guus gaat ons op allerlei technisch gebied van adviezen voorzien. Hij zal ook een clinic verzorgen voor de jeugdtrainers. En proberen een ieder die daarin is geïnteresseerd te begeleiden naar cursussen van de KNVB. Wij kunnen heel moeilijk dure jeugdtrainers betalen, zoals de grote clubs. Als ze al bereid zijn bij SV De Rijp te komen trainen. Daarom zijn we vaak afhankelijk van goedwillende ouders of ex-spelers. Zelfs daarin dreigt vanaf volgend seizoen een lacune te ontstaan. We zullen met Guus proberen hierop in een vroegtijdig stadium te anticiperen.

Het bestuur betreurt het ten zeerste dat er onder de opzeggers ook ruim twintig meiden zijn. Juist in de zomer dat de Oranje Leeuwinnen een topprestatie hebben geleverd en Europees kampioen zijn geworden. Doordat er geschoven moest worden met speelsters vanwege incomplete elftallen, zijn er fricties ontstaan die niet meer konden worden weggenomen. Het bestuur ziet het als een belangrijke taak de meidenafdeling van een goede begeleiding te voorzien. Hier is nog heel veel te winnen. Inmiddels hebben de meeste meiden die zijn gestopt en brief gehad met uitleg over wat er is gebeurd en het verzoek weer lid te worden van SV De Rijp.

Tot zover de minder vrolijke feiten van afgelopen jaar. Er zijn immers ook heel wat positieve zaken te melden. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat Bert Goesinne en zijn crew, die ondanks het klimmen der jaren nog steeds een niet aflatende ijver vertonen, hebben gepresteerd. De ingang is verplaatst. De toiletgroepen zijn opgeknapt met een miniem bedrag aan kosten. Prachtig dat de SV De Rijp-kleuren daar weer zijn terug te zien, terwijl je ondertussen luxueus je plasje kunt doen. In de kantine is een pinautomaat gekomen en een slimme kassa zodat afrekenen kinderwerk is geworden. Op sponsorgebied hebben we het lucratieve contract met ING met drie jaar weten te verlengen. Er zijn vele reclameborden rondom het A-veld bijgekomen.  Er is op initiatief van Joris Govers geld beschikbaar gesteld voor een panna-veldje voor de jongste jeugd.

Op het dak staan inmiddels vijftig zonnereflectoren waarmee SV De Rijp meer doet aan verduurzaming dan Rutte III in zijn regeerakkoord. Op 1 november zal een scherm worden opgehangen waarop te volgen is hoeveel energie we hiermee besparen. In de eerste week van december worden er rond het A-veld nieuwe armaturen met zuinige LED-verlichting geplaatst. Helaas heeft de installatie daarvan vertraging opgelopen omdat de leverancier het te druk kreeg. Daardoor zijn ook de oude lichtmasten rond het B-veld nog niet de grond ingegaan. Dat gebeurt ook begin december rondom een veld dat overigens in de zomer volledig is gerenoveerd en de extreme weersomstandigheden van de afgelopen weken goed heeft doorstaan.

Begrip

Kortom, SV De Rijp zit niet stil. We blijven werken aan de toekomst. Er gaat weleens wat fout en we hebben weleens te maken met tegenslagen. Ik noem bijvoorbeeld de onnodige degradatie van het eerste elftal, maar daar stond weer de onverwachte promotie van het tweede team tegenover naar de reserve Tweede Klasse. Het is allemaal mensenwerk. Als we wat meer begrip kunnen krijgen voor elkaars standpunten, blijven we een bloeiende vereniging waar we met zijn allen meer dan trots op kunnen zijn.

Erik Oudshoorn.

donderdag 26 oktober 2017