Uitnodiging Jaarvergadering – 22 november 2018

/, Senioren, Website/Uitnodiging Jaarvergadering – 22 november 2018

Hierbij nodigt het bestuur alle leden en ouders van onze jeugdleden uit voor het bijwonen van de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering 2018. Deze wordt gehouden op donderdag 22 november 2018 in onze kantine ‘De Verlenging’.
De aanvang is 20.15 uur.

Agenda Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 22 november 2018

 1. Opening
 2. Notulen JALV 26 oktober 2017
 3. Mededeling van het Dagelijks Bestuur
 4. Verslag van de Penningmeester
 5. Verslag kascommissie; Richard de Lange en Ger Roelofsen
 6. Verkiezing kascommissie; aftredend Richard de Lange, reserve?*
 7. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar: Frank Oudejans (penningmeester)
  Pauze
 8. Website / App / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 9. Verslagen van de verschillende commissies
 10. Rondvraag
  (de rondvraag schriftelijk in de pauze of voorafgaand aan de vergadering indienen bij Wilma Visser)
 11. Sluiting

* Reserve kascommissie is niet terug te vinden in mijn aantekeningen van de JALV 2017. Wie had zich daarvoor aangemeld? Graag even een berichtje/appje naar notulist Wilma Visser (06-20230752).

 

2018-11-10T00:08:13+00:00zaterdag 10 november 2018|Jeugd, Senioren, Website|