SV De Rijp stopt met de ‘milieustraat’. Dit betekent dat de afvalbakken voor ijzer, papier, electronica en kleding worden verwijderd en je dit afval vanaf 17 april niet meer kunt inleveren op het voetbalterrein. De reden is dat het vele werk dat de vrijwilligers hiervan hebben, niet opweegt tegen de opbrengst.

Let op: afval voor de poort achterlaten is strafbaar en we zullen hier aangifte van doen. We rekenen hierbij op ieders verantwoordelijkheid.

We bedanken iedereen die aan de afvalinzameling heeft meegewerkt.

Het Bestuur