Nieuwe regels kantinediensten

/, Senioren/Nieuwe regels kantinediensten

De competitie gaat komend weekend op alle fronten weer van start en dat betekent tevens dat onze kantine in het weekeinde weer voorzien moet worden van barpersoneel. Wij zijn blij dat ouders van spelers en spelende leden vanaf achttien jaar zich hiervoor inzetten. Zonder onze kantine-inkomsten zou SV De Rijp niet kunnen bestaan. Lid zijn van SV De Rijp is dus een kwestie van rechten en plichten.

Daarom is het van het grootste belang dat het rooster van de kantinediensten wordt nageleefd. Helaas gebeurt dat nog steeds niet altijd waardoor SV De Rijp in het algemeen, en degenen die wel hun plicht vervullen in het bijzonder, op een vervelende manier worden benadeeld.

Als gevolg hiervan heeft het bestuur besloten het kantinereglement aan te scherpen. Vanaf publicatie van het kantinerooster in Het Kontakt of op de site, kan met verhindering geen rekening worden gehouden en moet degene die is verhinderd zelf voor vervanging zorgen. Het is dus van het grootste belang voor een ieder om de kantineroosters goed in de gaten te houden.

Te meer daar wij ook de boeteregeling voor het nieuwe seizoen aanscherpen. Tot nog toe werd iedereen in de gelegenheid gesteld zijn of haar kantinedienst alsnog te vervullen. Dat vervalt nu. Wie zijn of haar kantinedienst verzaakt krijgt in principe meteen een boete van vijftig euro opgelegd, die bij de eerst volgende incasso van de contributie wordt geïnd. De kantinedienst is daarmee niet van de baan, later in het seizoen wordt diegene opnieuw ingedeeld.

Verder is het kennelijk nog niet helemaal duidelijk wie gevrijwaard zijn van kantinediensten. Dat geldt alleen voor trainers en enkele bestuursleden. De wijzigingen van het kantinereglement gaan per heden in.

Dagelijks Bestuur

2019-09-25T17:10:59+00:00maandag 16 september 2019|Jeugd, Senioren|