Hierbij nodigt het bestuur alle leden en ouders van onze jeugdleden uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2021 op donderdag 3 maart 2022.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantine SV De Rijp

 

Agenda Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering SV De Rijp

 1.  Opening
 2.  Notulen JAVL 2020, uitgebracht via het Kontakt (april 2021)
 3.  Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
 4.  Verslag van de penningmeester
 5.  Voorstel tot goedkeuring voor de renovatie van de oude kleedkamers en de verbetering van de entree van het sportcomplex
 6.  Verslag kascommissie Ger Roelofsen en Peter Stam
 7.  Verkiezing nieuwe kascommissie

Pauze

 1.  Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar penningmeester Frank Oudejans
  Eventuele tegenkandidaten kunnen dit schriftelijk aangeven voor woensdag 2 maart 19:00 uur
 2.  Verslagen van de verschillende commissies
 3.  Rondvraag (uiterlijk in de pauze indienen bij Peter Stam)
 4.  Sluiting