Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

/Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden en ouders van onze jeugdleden uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 november 2019.

De aanvang is om 20.00 uur.
Locatie: kantine ‘De Verlenging’ van SV De Rijp.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen JALV 22 november 2018 [pdf]
 3. Mededeling van het Dagelijks Bestuur
 4. Verslag van de Penningmeester
 5. Verhoging contributie
 6. Verslag kascommissie; Ger Roelofsen en Peter Stam (reserve Hans Konijn)
 7. Verkiezing kascommissie; aftredend Ger Roelofsen
 8. Pauze
 9. Verslagen van de verschillende commissies
 10. Rondvraag (vragen schriftelijk in de pauze of voorafgaand aan de vergadering indienen bij Peter Stam)
 11. Sluiting