Kantinediensten

/Kantinediensten
Kantinediensten2020-10-14T18:03:53+00:00

Vanaf eind september 2020 is vanwege de coronamaatregelen de kantine gesloten. Zodra de kantine weer opengaat, vindt u hier het rooster voor de kantinediensten voor de komende periode:

 • [pdf]

 

Regels kantinedienst

De inkomsten die SV De Rijp haalt uit de verkoop van drankjes, snacks, snoep e.d. vormen de kurk waarop de club drijft. Zonder kantine-inkomsten zou SV De Rijp niet kunnen bestaan. Daarom hecht het bestuur van de club veel waarde aan een goede barbezetting, met name in de weekenden wanneer het druk is. Elk lid van SV De Rijp heeft rechten en plichten. Als tegenprestatie voor het gebruik van onze fraaie accommodatie, die steeds beter wordt ingericht, vragen wij naast contributie ook enkele keren per jaar het vervullen van een kantine- of bestuursdienst. Daar bestaan veel misverstanden over. Hier de belangrijkste regels nog eens op een rijtje.

 • Voor jeugdleden tot 18 jaar geldt dat hun ouders per kind in principe 2 diensten (van ongeveer 4 uur) per jaar vervullen.
 • Ouders of spelende leden die trainer zijn of bestuurs- dan wel commissiewerk verrichten worden gevrijwaard van kantinediensten. Daartoe is door het bestuur een lijst samengesteld met namen van personen voor wie een uitzondering wordt gemaakt.
 • Het rooster voor de kantinediensten wordt ruim van tevoren afgedrukt in Het Kontakt en op de site. Een ieder wordt geacht daar naar uit te kijken. Wie op de dag van de indeling is verhinderd probeert te ruilen met een ander lid of ouder. De wijziging moet doorgegeven worden aan kantinecommissie@svderijp.nl
 • Wie niet op de kantinedienst verschijnt, en ook niet voor vervanging heeft gezorgd, krijgt in principe meteen een boete van 50 euro, die bij de eerst volgende incasso van de contributie wordt geïnd. De kantinedienst is daarmee niet van de baan, later in het seizoen wordt diegene opnieuw ingedeeld.
 • Wie zich wel vanwege overmacht met een verklaring heeft afgemeld, krijgt de kans de kantinedienst op een latere datum alsnog te vervullen.
 • Tegen het inroosteren van de kantinediensten kan geen protest worden aangetekend bij de kantinecommissie. Wie zich onheus behandeld voelt, kan zich per mail richten tot het Dagelijks Bestuur.
 • Met ingang van seizoen 2017/2018 worden ook de spelende leden van de seniorenselectie op zondag ingedeeld voor kantinediensten, te vervullen na afloop van hun wedstrijden.
 • Op zaterdag zullen leden of ouders ook worden ingezet om op te treden als gastheer of -vrouw. Hiervoor is een handleiding en functieomschrijving beschikbaar in de oude bestuurskamer.
 • In de winterperiode kan het gebeuren dat er wedstrijden worden afgelast/uitgesteld. Dit wil helaas niet zeggen dat dan de kantinedienst van zoon of dochter vervalt. Dus gaat de wedstrijd van zoon of dochter niet door, de kantinedienst gaat wel gewoon door.

Kantinecommissie

De kantinecommissie bestaat uit:

 • Ruud van Tiel (voorzitter/inkoop): 06-53559802
 • Claudia van Dort (rooster): 0299-674748

E-mail: kantinecommissie@svderijp.nl